Home Netwerken in de zorg Train de trainer Netwerken voor een baan Training & workshop Eye opener Training in onderdelen Digitale training contact
Een training/workshop netwerken als onderdeel van een sociaal plan
In economisch moeilijke tijden worden bedrijven en organisaties vaak gedwongen te herstructureren. Bezuinigen om te overleven is meestal een noodzakelijk onderdeel hiervan. Bezuinigen op personeelskosten is in veel gevallen niet gewenst, maar onvermijdbaar. Werknemers worden noodgedwongen geconfronteerd met een nieuwe toekomst en moeten verantwoordelijkheid nemen om deze zelf in te richten. De werkgever kan hen helpen in het vinden van een nieuwe baan door, als onderdeel van het sociaal plan, hen een training/workshop netwerken aan te bieden. De training/workshop leert de deelnemers netwerken effectief in te zetten voor het inrichten van hun verdere toekomst.
Wilt u meer informatie over trainingen en workshops als onderdeel van een sociaal plan, neem dan contact met ons op.


Waarom een netwerktraining/workshop?
Een steeds assertiever wordende samenleving vraagt om meer duidelijkheid en transparantie van profit en non-profitorganisaties. Waar voorheen het beleid slechts door de top werd uitgedragen, verwacht men nu van alle echelons een inspanning die het bestaansrecht van de organisatie waarborgt. In feite is iedere werknemer een ambassadeur van de organisatie. Tevens wordt de verantwoordelijkheid van de individuele werknemer voor zijn of haar carričre teruggelegd bij de persoon zelf. In beide gevallen helpt netwerken werknemers hun persoonlijke of collectieve doelen te bereiken.

De training helpt de deelnemers structuur te brengen in de manier van netwerken en de valkuilen bij het netwerken te omzeilen. In de workshop worden de deelnemers geholpen bij het ontwikkelen van hun elevator pitch en internetprofiel en worden netwerkgesprekken in de praktijk geoefend.Netwerken voor de organisatie
Medewerkers van profit en non-profit organisaties worden geconfronteerd met een steeds sneller veranderende en complexer wordende omgeving.

Om hierop te anticiperen speelt netwerken een belangrijke rol.
Van de medewerkers kan worden verwacht:
  • namens de organisatie naar buiten te treden
  • contacten te onderhouden met stakeholders
  • kennis te verbreden en contacten te onderhouden binnen de organisatie
  • transparantie van de organisatie uit te dragen
  • out of the box te denken en te handelen in relatie tot netwerken
  • verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen carričre
Ambassadeur zijn voor de organisatie
Op professionele wijze namens de organisatie naar buiten treden.


Weten wat er speelt
Hoe kijken de betrokkenen aan tegen de organisatie en komt dat beeld overeen met wat de organisatie beoogt?


Netwerken binnen de organisatie
Het zoeken naar samenwerking en het creëren van synergie.


Helder en duidelijk
Helder en duidelijk kunnen verwoorden waar de organisatie voor staat, wat de organisatie doet en waar de organisatie heen wil.


Out of the box
Creatief denken en handelen in relatie tot netwerken. Verbanden kunnen leggen die tot verrassende resultaten kunnen leiden.


Zelfstandigheid
Minder afhankelijk opstellen van de organisatie als het gaat om je eigen toekomst


Incompany trainingen & workshops
Wanneer een groep collega's dezelfde opleidingsbehoefte heeft, dan biedt een opleiding in de eigen organisatie (incompany) het voordeel dat de training-workshop toegespitst kan worden op de wensen en behoeften van de organisatie en de deelnemers. Bijkomend voordeel van onze incompany trainingen en workshops is dat u zelf de locatie kiest en regelt en dat u zelf de groep samenstelt. Wij komen naar uw locatie. Hiervoor worden geen reiskosten in rekening gebracht.


Netwerken,
een gave of een competentie?


Lees meer >>>


Deel deze website met:
Netwerken voor een baan
Het traditionele patroon met langdurige vaste dienstverbanden bij één werkgever verdwijnt. Van de werknemer wordt verwacht verantwoording te nemen voor zijn of haar eigen carričre.
Door bezuinigingen, ook binnen de non-profit sector, worden werknemers hard geconfronteerd met de eindigheid van dienstverbanden. Ook het hebben van een tijdelijk dienstverband dwingt de werknemer verder te kijken naar de kansen voor de toekomst.

Netwerken binnen de publieke sector
Ook binnen de publieke sector neemt netwerken een steeds belangrijker plaats in. Waar vroeger slecht enkele personen binnen de organisatie bezig hield met netwerken, wordt er tegenwoordig van iedereen verwacht zijn of haar steentje bij te dragen om bijvoorbeeld een besluitvormingsproces te beďnvloeden of steun te verkrijgen op een bepaald gebied. Wat leeft er in de samenleving en hoe kan dit vertolkt worden naar beleid. Ook de eindigheid van contracten dwingt ook ambtenaren verantwoordelijkheid te nemen voor hun toekomst.
Het doel van de training/workshop
Het doel van de training/workshop is de deelnemers te leren structuur aan te brengen in de manier van netwerken. Ze te leren een sterk transparant netwerk op te bouwen en dit te onderhouden. De deelnemers worden tevens geconfronteerd met de valkuilen van het netwerken die het rendement van het netwerken negatief beďnvloeden.

Netwerken in de zorg
Door de invoering van marktwerking in de zorg heeft de zorgaanbieder een nieuwe positie. Zorgaanbieders worden beschouwd als ondernemers die met elkaar kunnen concurreren. Zorgaanbieders moeten hun best doen om cliënten te werven en te behouden. Hierbij staat de cliënt centraal.
Ook hierbij kunnen medewerkers binnen de zorg een belangrijke rol spelen. De werking van mond tot mondreclame door middel van netwerken maak het mogelijk deze diverse doelgroep te bereiken.
De medewerkers treden op als ambassadeur voor de instelling.Netwerken in het onderwijs
Het is vreemd dat binnen het onderwijs netwerken nog niet als een serieuze competentie beschouwd wordt. Juist voor jonge mensen die aan het begin van hun carričre staan kan het beheersen van netwerkvaardigheden het verschil in hun toekomst bepalen. Duidelijk doelen stellen, jezelf helder weten te presenteren en bouwen aan je netwerk maken dat verschil.

Maatwerk trainingen & workshops
Hoewel het netwerken de basis is kan de insteek per deelnemer of organisatie verschillen. Daarom inventariseren wij vooraf de individuele en collectieve doelstellingen. Individuele leerdoelen en door de organisatie beoogde doelstellingen vormen het uitgangspunt voor het samenstellen van de training-workshop.

Circle netwerktrainingen & workshops - Waalkade 13 - 6511 XP Nijmegen - 06 401 243 58 - info@netwerktraining.com

Trainingen verzorgd voor o.a.