Home Netwerken in de zorg Train de trainer Netwerken voor een baan Training & workshop Eye opener Training in onderdelen Digitale training contactNetwerken, een gave of een competentie?

Ton is journalist en werkt bij een regionale krant. Bij deze krant is hij mede verantwoordelijk voor het regionale nieuws. Hij schrijft over zaken die in de regio spelen. Anders dan bij de overige redacties krijgt hij het nieuws niet aangeleverd via persbureaus maar moet hij er zelf op uit om zijn toegewezen paginaruimte dagelijks te vullen. Toen Ton op de redactie begon, was hij sterk afhankelijk van de contacten van zijn collega's om nieuwsbronnen aan te boren, echter inmiddels heeft Ton een omvangrijk netwerk van contacten opgebouwd. Bronnen die hem op de hoogte houden van ontwikkelingen binnen zijn werkgebied. Zonder hen zou het katern louter gevuld zijn met advertenties van lokale en regionale bedrijven. Voor hem is zijn netwerk zijn broodwinning.

De ideale netwerker
Journalisten zijn van nature nieuwsgierig. Een, voor hen, noodzakelijke karaktereigenschap. Zij zijn breed ge´nteresseerd in alle ontwikkelingen in onze samenleving en zij zijn zuinig op hun bronnen. Zij koesteren hun netwerk. Eigenschappen die hen tot ideale netwerkers maken.

Geven en nemen
Netwerken is gebaseerd op wederkerigheid. Het geven en het nemen. Zou Ton alleen maar nemen, zonder dat hij hier iets voor terug zou doen, dan zouden zijn bronnen opdrogen en zijn netwerk verwateren. Door de jaren heen heeft Ton talloze interviews afgenomen en daardoor kent hij veel mensen binnen het bedrijfsleven en de lokale en regionale politiek. Door zijn contacten te delen met anderen binnen zijn netwerk kan hij aan deze wederkerigheid voldoen en groeit zijn netwerk gestaag.

De gave
Er zijn mensen die het netwerken van nature in hun vingers hebben. Zij zijn ook nieuwsgierig. Spreek je zo iemand, dan merk je dat deze persoon oprecht ge´nteresseerd is in datgene wat je doet en wat je bezig houdt en goed luistert wat je te zeggen hebt. Ook zijn ze van veel markten thuis en weten duidelijke verbanden te leggen. En als je een week later een emailtje krijgt met een bedankje voor het leuke gesprek, dan weet je dat je met een echte netwerker te maken hebt.

De competentie
Iedereen heeft bepaalde talenten. Deze hoeven echter niet op het vlak van netwerken te liggen. Dat brengt mij op de vraag, kun je netwerken leren? Het antwoord is simpel, ja. De ervaring die ik heb opgedaan tijdens mijn workshops is het volgende: onbekend maakt onbemind en onbekend maakt onzeker. Veel mensen hebben nog een verkeerde perceptie van netwerken. Borrels, bitterballen en beurzen is een veel gehoorde associatie met netwerken. Netwerken doe je echter altijd en overal en is niet beperkt tot georganiseerde bijeenkomsten. Vele vinden netwerken eng. Netwerken is helemaal niet eng. Verkopen is eng. Verkopen is het vragen om een gunst, met een redelijke kans dat je afgewezen wordt. Als je als uitgangspunt van netwerken het geven neemt, is netwerken wel leuk.
Zo zijn er veel misvattingen over netwerken. Het weten hoe netwerken echt werkt en hoe je door structuur te brengen in de manier van netwerken een goed netwerk kunt opbouwen is een competentie die aan te leren is.Circle netwerktrainingen & workshops - Waalkade 13 - 6511 XP Nijmegen - 06 401 243 58 - info@netwerktraining.com